Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków 2015

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik - słuchacz

Rejestracja zakończona 26.05.2015 08:00

zakończona

Prelegent - możliwość wygłoszenia prezentacji

Rejestracja zakończona 21.05.2015 10:40

zakończona

Wystawca - możliwość ustawienia rollup'u i wyłożenia ulotek

Rejestracja zakończona 22.05.2015 14:00

zakończona

Opis wydarzenia

Zapraszamy na Dzień Otwarty Klastra LSK, w czasie którego możesz nawiązać współpracę z członkami Klastra, zapoznać się z najnowszymi projektami realizowanymi w ramach Klastra i poznać nową ofertę Klastra.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 26.05.2015 09:00
Zakończenie: 26.05.2015 16:00

Park LifeScience Kraków
ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków
bud. A, sala Ateńska

Strona rejestracji:
https://do2015.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Park Lifescience, 32-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14

klaster@lifescience.pl
122974605